کود معدنی تکسا سازگار با محیط زیست

کود معدنی تکسا سازگار با محیط زیست

در این برنامه «پول کجاست؟» در قالب یک گفت و گوی جذاب کارجویان به دنبال توسعه مهارت های فردی و تخصصی خود در راستای بازاریابی و فروش کود کشاورزی، کارشناسان به دنبال ارزیابی و به چالش کشیدن کارجویان و در نهایت مدیریت مجموعه کود معدنی تکسا به دنبال شناسایی و جذب بهترین کارجوی مورد نظر …

کود معدنی تکسا سازگار با محیط زیست ادامه »