طبیعت

دختر کشاورز

پنج واقعیت کود معدنی

واقعیت 1 : کودها مواد مغذی خاک را تخلیه نمی کنند کود با تامین مواد لازم گیاهان برای رشد سالم را تامین می کنند. در طبیعت 17 ماده مغذی حیاتی برای گیاه وجود دارد: عناصر مغذی نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، گوگرد ، منیزیم ، اکسیژن ، هیدروژن ، کربن و عناصر …

پنج واقعیت کود معدنی ادامه »

کتاب سرنوشت غذا

خلاصه کتاب سرنوشت مواد غذایی

در این خلاصه متوجه خواهید شد که چگونه دانشمندان ، کشاورزان و فعالان در حال همکاری با یکدیگر برای تغذیه ایمن و پایدار دنیا هستند! با شنیدن کلمات “تغییر آب و هوا” ، تصویر وقایع فاجعه آمیز مانند ذوب شدن یخ های قطبی و بالا رفتن سطح اقیانوس ها جلوی چشم های ما خواهد آمد. …

خلاصه کتاب سرنوشت مواد غذایی ادامه »