کتاب سرنوشت غذا

خلاصه کتاب سرنوشت مواد غذایی

در این خلاصه متوجه خواهید شد که چگونه دانشمندان ، کشاورزان و فعالان در حال همکاری با یکدیگر برای تغذیه ایمن و پایدار دنیا هستند! با شنیدن کلمات “تغییر آب و هوا” ، تصویر وقایع فاجعه آمیز مانند ذوب شدن یخ های قطبی و بالا رفتن سطح اقیانوس ها جلوی چشم های ما خواهد آمد. …

خلاصه کتاب سرنوشت مواد غذایی ادامه »