نمایندگان کود مینرال تکسا و آرین دیبا

دفتر مرکزی
09124077224

آدرس ایمیل
support@arinfertilizer.com

تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر،
کوچه مدائن، پلاک 5، واحد 3

 

آذربایجان شرقی
آقای باقرزاده
اردبیل
آقای اسکندری
خراسان رضوی
آقای کاظمی
خراسان رضوی
آقای قربان زاده
زنجان
آقای پوررحیمی
کرمان
آقای عسگرزاده
گلستان
خانم زمانی
گیلان
خانم صفایی
لرستان
آقای آزادی
هرمزگان
آقای نطاقی
یزد
آقای کریمی
آذربایجان غربی
آقای پاشازاده
اصفهان
آقای کاظمی
خراسان رضوی
آقای تمنانلو
خراسان رضوی
آقای قلعه نوی
فارس
آقای برومند
کرمان
آقای کارگر
گیلان
آقای علیزاده
گیلان
آقای کمالی
مازندران
آقای اکبرزاده
همدان و کرمانشاه
آقای خوشبخت