مزرعه برنج زیر کشت

نحوه افزایش محصول برنج

برای محاسبه کودهای مورد نیاز ، باید از پیش از کود دهی بذر برنج مورد بررسی قرار گیرد. همه مواد مغذی و ریز مغذی ها برای رشد ضروری هستند ، با این حال ، نیتروژن و پتاسیم بیشترین مقدار مواد مغذی مورد نیاز موجود در برنج را تشکیل می دهند.

جذب و حذف مواد مغذی موجود در برنج
برای محاسبه کود مورد نیاز باید پس از حذف مواد مغذی از بذر برنج بررسی ها انجام شود. تحقیقات میدانی در آسیا نشان داده است که برای افزایش محصول 1 تن در هکتار ، تغذیه متعادل N ، P و K کمک فراوانی خواهد کرد :

تمام مواد مغذی و ریز مغذی ها برای رشد برنج ضروری هستند ، با این حال ، نیتروژن و پتاسیم مهمترین مواد مغذی مورد نیاز در تولید برنج هستند. نیتروژن بر تمام پارامترهای محصول (مثل تعداد سنبله در خوشه ، درصد تعداد سنبلچه های پر شده ، محتوای پروتئین دانه) تأثیر می گذارد ، بنابراین ، یک منبع کافی N برای دستیابی به بازدهی بالا لازم است. در عین حال ، کمبود N شایعترین علامت کمبود مواد مغذی موجود در تولید برنج است.

تامین مواد مغذی متعادل (حداقل N) در زمان مناسب برای افزایش عملکرد برنج ضروری است.

افزایش جوانه برنج
فسفر در مراحل اولیه رشد (به عنوان مثال برای جوانه زنی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کود فسفر زمانی لازم است که سیستم ریشه گیاه برنج هنوز کاملاً توسعه نیافته باشد و میزان تولید بومی خاک فسفر نیز اندک باشد.

پس از جوانه زدن، جذب فسفر کاهش می یابد و فسفر از برگ به دانه منتقل می شود. با این حال ، یک منبع تغذیه طولانی مدت پایدار خوب برای تولید ماده خشک بسیار حیاتی است ، زیرا عدم وجود فسفر باعث کاهش میزان فتوسنتز می شود.

کود معدنی حاوی روی و فسفر بر روی ترمیم شاخ و برگ ها تاثیر دارد و یک روش کارآمد برای افزایش بازده خاک های کم فسفر و روی است.

از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم، امیدواریم از خواندن مطالب فروشگاه اینترنتی کود معدنی آرین دیبا لذت برده باشید، سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.