fruit, apple, malum

مراحل تغذیه درخت سیب

در درخت سیب بیشتر مواد مغذی به عنوان ذخایر موجود در جوانه های درخت ، پوست و ریشه ذخیره می شوند. همه ی آنها پس از زمستان برای تامین انرژی رشد برگ ، شکوفه های گل ، تشکیل میوه و رشد مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند.

علاوه بر این ، بخش قابل توجهی از مواد مغذی گرفته شده توسط درخت در نتیجه هرس سالانه و و ریزش برگ از طریق خاک بازیافت و دوباره جذب می شود.

apple tree, fruit tree, fruit

مواد مغذی

کلسیم ، پتاسیم و نیتروژن مهمترین مواد مغذی مورد نیاز باغهای تولید سیب هستند. مقادیر زیادی کلسیم در داخل درخت برای کمک به رشد سالم مورد نیاز است. تنها بخش کمی از این کلسیم در میوه ذخیره می شود، که همین مقدار کم برای حداقل رساندن مشکلات ذخیره سازی میوه لازم است.

بخش قابل توجهی از نیتروژن در اوایل فصل توسط درخت استفاده می شود تا رشد برگ ، شکوفه و میوه شروع شود. نیتروژن بیش از حد می تواند بر کیفیت میوه تاثیر منفی بگذارد. در نتیجه ، استفاده از نیتروژن در دو مرحله اصلی رشد متداول است. در مرحله اول در پاییز پس از برداشت ، برای تقویت ذخایر درخت ، که برای پشتیبانی از گل ، میوه و رشد اولیه برگ در اوایل بهار لازم است. دوم ، در بهار هنگام گل دادن درخت، برای اطمینان از رشد میوه و برگ در اواخر بهار و تابستان.

جذب پتاسیم دیرتر از نیتروژن رخ می دهد ، علاوه بر تاثیر بر روی تولید بیشتر سیب، بر روی شیرینی میوه هم بسیار تاثیر دارد. فسفر نسبتاً کم مورد نیاز است. فسفر به ویژه در دوره رشد بافت گیاهی، مهم است. برای مثال وقتی ریشه ها و گلهای جدید شکل می گیرد و درخت در حال انجام تقسیم سلولی در میوه های در حال رشد است.

منیزیم برای اطمینان از رشد مهم است اما در مقادیر نسبتاً کم. این ماده معدنی نقش اساسی در رشد برگ و گلدهی خوب با حداقل ریزش میوه تاثیر دارد.

ریز مغذی ها
در حالی که غلظت عناصر ریز مغذی بسیار پایین برای رسیدن به رشد خوب مورد نیاز است ، بور ، مس ، منگنز و روی عناصر اصلی سیب هستند.

بور و روی نقش مهمی در رشد جوانه ها ، گلدهی و میوه ای دارند و بیشترین ریز مغذی هایی هستند که باید در دسترس درخت سیب باشند.

امیدواریم که مطالب جمع آوری شده وب سایت آرین دیبا به شما در مراحل کشت و تولید کمک کند، لطفا سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.