گوجه فرنگی

نحوه افزایش محصول گوجه فرنگی

کود دهی متعادل گیاهان در طول رشد ریشه ، رشد زودرس ، گلدهی و باروری برای دستیابی به محصول بالای گوجه فرنگی قابل دسترس است.

کود دهی دوره ای و متناسب آب و هوا برای افزایش محصول گوجه فرنگی ضروری است.

تاثیر مواد مغذی و محصول گوجه فرنگی

نیتروژن

نیتروژن یکی از مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای رشد بهینه و محصول بالای گوجه فرنگی است. محصولات گوجه فرنگی برای هر تن از میوه های تولید شده حدود 2/2 تا 4/4 کیلوگرم نیتروژن استفاده میکنند، بنابراین برای کشاورزی با متوسط 100 تن در هکتار حدود 250 کیلوگرم کود دارای نیتروژن در هکتار یا بالاتر مورد نیاز است. با این حال ، نیتروژن بیش از حد می تواند بازده گوجه فرنگی را کاهش دهد ، بنابراین استفاده از کود بعد آزمایش ها خاک بسیار مهم است. وجود آمونیوم در خاک می تواند در رشد گیاه مشکل ایجاد کند و بر کیفیت کلی تاثیر منفی داشته باشد.

فسفر

فسفر برای رشد زودرس و رشد ریشه گیاه مهم است. در مرحله شکل گیری دسته های گوجه نیز وجود فسفر در خاک ضروری است. در خاکهایی که فسفر کم دارند ، کود فسفات باعث افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی و رسیدن آن می شود و باعث کاهش تعداد میوه های نارس در زمان برداشت می شود.

کلسیم

کلسیم در گوجه فرنگی برای رشد سایبان ، رشد ریشه و عملکرد لازم است. در دسترس بودن کلسیم در خاک در مرحله میانی برای برداشت محصول بهتر گوجه فرنگی بسیار مهم است. استفاده مداوم از کلسیم در کنار پتاسیم و منیزیم در طول کشت نیز مهم است.

گوگرد

گوگرد برای عملکرد کلی گوجه فرنگی مهم است. گوگرد در کل فصل برای گیاه مورد نیاز است. خاک ها غالباً کمبود گوگرد دارند: بررسی ها نشان داده است در بسیاری از موارد جذب گوگرد از طریق برگ های گیاه می توانند از اضافه کردن آن به خاک موثرتر باشد.

ریز مغذی ها

در دسترس نبودن ریز مغذی ها عملکرد گوجه فرنگی را محدود می کند. یک نکته ی مهم در کشت که مطمئن شویم منگنز و بور به مقدار زیاد در خاک وجود ندارند زیرا این امر می تواند منجر به سمی شدن و محدودیت رشد گوجه فرنگی می شود. مهمترین ریز مغذی بور است که در صورت کمبود، باعث می شود میوه هایی چوب پنبه ای روی شانه ها ایجاد شود یا بطور کلی میوه دهی را محدود کند.

سایر شیوه های مدیریت محصول که در بازده گیاه گوجه فرنگی تاثیر می گذارد

  1. تراکم و فاصله گیاه برای اطمینان از استفاده از نور مناسب بسیار اهمیت دارد.
  2. حفظ pH بهینه خاک تضمین می کند مواد مغذی به راحتی در دسترس باشند. استفاده از علف کش ها هرگونه مشکل با علف های هرز را از بین می برد.
  3. درجه حرارت و شدت نور در گلدهی بسیار مهم است تا از تشکیل گل بدون مانع ، گرده افشانی مناسب ، جذب کود و دسته های میوه مطمئن شویم.
  4. درجه حرارت بالا می تواند منجر به پوسیدگی جوانه قبل از گلدهی شود. همین شرایط آب و هوایی در زمان گلدهی می تواند منجر به رشد غیر- طبیعی گل و از بین رفتن آن خواهد شد.
  5. کشاورزان می توانند با هرس برگ ها، رشد بیش از حد آنها را حداقل برسانند – معمولاً هرس برگهای بزرگ اجازه می دهد تا نور بیشتری به میوه های رسیده برسد. این امر همچنین باعث گردش هوا در اطراف ساقه می شود و آفت های ساقه را کاهش می دهد. لازم است بدانید که زیادی روی در هرس برگ ها در محیط های پر نور باعث آفتاب سوختگی گیاه آنها شود. 
  6. غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه باعث افزایش وزن میوه و عملکرد کل گوجه فرنگی می شود. این امر به ویژه در گلخانه ها با تهویه محدود کاربردی است.
  7. کنترل شوری خاک با استفاده از روشهای تسویه در اطراف ریشه و مدیریت آب ، رشد را به حداکثر می رساند و در دسترس بودن مواد مغذی مناسب برای گیاه را تضمین می کند.

ممنون که از وب سایت آرین دیبا دیدن کردید، لطفا نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.