تاثیر کود بر میوه مرکبات

افزایش محصول مرکبات

شما برای گرفتن بهترین نتیجه از درخت مرکبات بهتر است قبل از گل دادن و در زمان تشکیل دسته های میوه از کود مناسب برای تغذیه درخت استفاده کنید تا تعداد میوه بالاتر و سالم تری داشته باشید

تاثیر مواد مغذی خاک بر تعداد میوه

نیتروژن

حدود 80٪ ازت لازم برای میوه ها و برگها در درختان بالغ از منابع خود درختان تامین و نه کود نیتروژن . اسپری های شاخ و برگ قبل از تشکیل شکوفه در زمستان می تواند به افزایش میوه در فصل بعد کمک کند.

 

نمودار تاثیر کود معدنی بر مرکبات

پتاسیم

استفاده از پتاسیم، چه از طریق استفاده اسپری روی برگ ها و چه کود دهی به خاک، منجر به تعداد بیشتر میوه و بازده بیشتر می شود.

کلسیم

کلسیم به تقویت دسته های میوه و تعداد میوه کمک می کند. زمان استفاده از کود های کلسیم قبل و هنگام گلدهی است. کمتر از 30 میلی گرم کلسیم در 5 هفته می تواند به افزایش میوه مرکبات کمک کند.

بور

نکته ی مهم در مورد کمبود بور کاهش جذب کلسیم است که باعث کاهش میوه خواهد شد. پس بهتر است ماده معدنی بور کافی برای تقویت جذب کلسیم در خاک وجود داشته باشد.

ریز مغذی ها

کمبود ریز مغذی ها به دلیل کمبود آهن ، منگنز و روی باعث محدود شدن تعداد دسته های میوه می شود. برای کشاورزان عزیز مهم است که درخت از مقدار کافی این مواد مغذی برای حفظ رشد و تولید میوه برخوردار باشد. استفاده از کودهای معدنی دارای گوگرد می تواند باعث افزایش میوه در مرکبات شود و افت میوه را به حداقل برساند.