onion, arable, field

افزایش محصول سیر و پیاز

دستیابی به محصول بالای سیر و پیاز در خاکهای زهکشی به راحتی با آبیاری و تامین مواد معدنی لازم امکان پذیر است. لازم است کشاورزان عزیز به فاصله گیاه را برای دستیابی به بهترین محصولات از نظر کمی و کیفی رعایت کنید. تشکیل زودتر جوانه ها به محصول بهتر کمک خواهد کرد. دمای بالای هوا می تواند به محصول پیاز و سیر آسیب برساند.

محصولات مغذی و بازدهی سیر و پیاز

پیاز و سیر به دلیل داشتن ریشه های کم عمق و همچنین ریشه های ضخیم جذب نسبتا مواد مغذی کمی را از خاک جذب میکنند. پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب رسیدن به محصول بالاتر کوددهی باید با در نظر گرفتن نیاز های گیاه انجام شود.کود دهی باید نزدیک به محدوده ریشه زنی انجام شود تا گیاه به راحتی آن را جذب کند.

مواد معدنی ماکرو ( NPK ) برای رشد پیاز و سیر

آنالیز خاک نشان میدهد که نیتروژن و پتاسیم مواد مغذی  هستند که به مقدار بیشتری در تولید محصولات پیاز و سیر مورد نیاز هستند. پس برای دریافت بهترین نتیجه باید از وجود این مواد در خاک برای رسیدن به بهترین نتیجه مطمئن شوید.

نمودار زیر مواد معدنی کم شده به ازای هر تن برداشت سیر و پیاز از خاک را نشان می دهد.

ریز مغذی های لازم برای پیاز و سیر

به طور کلی به ریز مغذی های بسیار کمتری برای افزایش محصول و کیفیت محصولات سیر و پیاز نیاز است. با این وجود مقدار کمی از هر کدام از این عناصر کمیاب ضروری است. بیشترین ریز مغذی های کلیدی مورد نیاز بور و آهن هستند که حداکثر تاثیر را در جوانه زنی بذر و بازدهی کمی و کیفی محصول را دارند.

استفاده از کودهای معدنی که داری مواد مغذی اصلی و ریز مغذی ها جهت تامین نیازهای گیاه میتواند بیشترین تاثیر را به کشاورزان عزیز در مسیر تامین مواد غذایی مردم عزیزمان داشته باشد. کودهای معدنی آرین دیبا با ترکیبات کاملا ارگانیک و بدون هیچ گونه ماده شیمیایی این امکان را برای باغداران و کشاورزان عزیز فراهم میکند.

ممنون که مطالب وب سایت آرین دیبا را مطالعه می کنید، لطفا سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.