corn field, blue sky, countryside

افزایش محصول ذرت

هدف هر کشاورز ذرت داشتن بیشتر و تعداد زیادی از عوامل زراعی وجود دارد که می توانند بر این موضوع تأثیر بگذارند ، که بسیاری از آنها با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک تحت کنترل باغداران و کشاورزان است.

 

پس از انتخاب محل مناسب بهتر است که ذرت ها را با در منطقه ای که هر کدام به طور مجزا اجازه ی توسعه یک دانه ذرت در هر گیاه را داشته باشند بکارید. برای دستیابی به بالاترین محصول ذرت، بهتر است که تعداد دانه در هر غله را به حداکثر برسانیم و وزن دانه را نیز افزایش دهید. از طریق یک برنامه درست کوددهی محصولات زراعی ، کشاورزان عزیز به راحتی می توانند این کار را انجام دهند.

 

تغذیه بذر و محصول نهایی 

نیتروژن برای بالا بردن بازدهی ذرت بسیار مهم است. نیتروژن باعث رشد و توسعه محصولات زراعی می شود و باید در دسترس گیاهان باشد. 

 

فسفر برای رشد ریشه و استقرار محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

پتاسیم مانند نیتروژن نیز باعث تقویت محصول می شود و مقادیر زیادی توسط گیاه در حال رشد جذب می شود. کود معدنی باید شامل تمامی مواد به تناسب محصول باشد. مقدار مناسب پتاسیم و نیتروژن در کنار هم می تواند به حداقل رساندن اثرات آسیب در یخبندان کمک کرده و شکستگی ذرت را کاهش دهد.

پتاسیم برای بسته شدن روزنه های ذرت مهم است و کمبود این ماده معدنی باعث به از بین رفتن آب گیاه می شود.

منیزیم ، گوگرد و آهن فعالیت فتوسنتزی را افزایش داده و رشد محصول را برای رسیدن به بالاترین بازدهی حفظ می کنند.

کلسیم به مقاومت گیاه کمک می کند و از ریشه، برگ و ساقه نیز محافظت می کند.

بور برای رشد لوله گرده و دسته های ذرت مورد نیاز است.

 

روی برای فعالیت فتوسنتزی بسیار مهم است.

در دسترس نبودن هر کدام از این مواد معدنی می تواند فرآیندهای رشد و عملکرد ذرت را محدود کند. با انتخاب کود مناسب و تغذیه به موقع گیاه به رشد و بازدهی آن کمک فراوانی می کنید.
کشاورزی ذرت

سایر عوامل موثر بر رشد ذرت

  • نگهداری از pH بهینه خاک به جذب مواد مغذی کمک میکند و رشد را به حداکثر می رساند. pH مناسب برای خاک در بازه 6 تا 7.2 (اندازه گیری شده در آب) است. وقتی PH خاک کمتر از 5 باشد ذرات آلومینیوم باعث کاهش رشد ریشه می شوند و منگنز باعث کاهش رشد گیاه می شود ، در نتیجه گیاه ذرت در خاک با PH کمتر از 5 رشد مناسبی نخواهد داشت
  • استفاده از آهک برای افزایش pH خاک و سولفات کلسیم به منظور بهبود ساختار خاک و اشباع کلسیم ، به افزایش رشد ذرت کمک می کند. گوگرد آن هم با آلومینیوم ترکیب می شود و از سمی شدن خاک جلوگیری می کند.
  • تراکم خاک هم از عوامل مهم برای رشد ریشه و گیاه است، گیاه ذرت به خصوص به تراکم خاک حساس است که به راحتی با استفاده از خاک های مناسب قابل رفع است.
  • فاصله ، تراکم کاشت و جهت کاشت ذرت با سایر محصولات زراعی را به محصول شما برای به حداقل رساندن آفات و علفهای هرز کمک می کند که در نتیجه محصول بهتری خواهید داشت.
  • کنترل علفهای هرز برای اطمینان از رشد خوب و کنترل آفات و آسیب به ریشه و برگ گیاه ضروری است. تامین آب به ویژه در مرحله تولید ابریشم ذرت برای تشکیل دانه ها بسیار اهمیت است.