کود اوره؛ موثر یا پر خطر برای کشاورزی؟!

کود اوره؛ موثر یا پر خطر برای کشاورزی؟!

همانطور که می دانید کود اوره بدلیل وجود نیتروژن بالا در بازار از ارزش خاصی برخوردار است و با فرمول شیمیایی 0-0-46 پر مصرف ترین کود در ایران و سایر کشورهای دنیاست که متاسفانه روند فزاینده ای هم در مصرف آن وجود دارد. کاربرد اصلی این کود در تامین نیتروژن گیاهان است و باعث سرسبز …

کود اوره؛ موثر یا پر خطر برای کشاورزی؟! ادامه »