onion, arable, field

افزایش محصول سیر و پیاز

محصول بالای سیر و پیاز در خاکهای زهکشی به راحتی با آبیاری و تامین مواد معدنی لازم بدست می آید.