تکسا، محصولی که کنجکاوی کشاورزان را برانگیخته است!

تکسا، محصولی که کنجکاوی کشاورزان را برانگیخته است!

هر ساله با نزدیک شدن به فصل کشت برنج در استان های شمالی کشور شاهد تکاپوی کشاورزان برای دسترسی به کودهای قوی و عمدتا شیمیایی هستیم که از این طریق تلاش می شود تا گیاه برنج رشد بیشتر و سریع تری را تجربه کند. اما لازم به ذکر است که استفاده بی رویه از کودهای …

تکسا، محصولی که کنجکاوی کشاورزان را برانگیخته است! ادامه »